NICHE BAZAAR | RORY |晶体|暗灰色的太阳
NICHE BAZAAR | RORY | CRYSTAL | DARK GREY SUN - Niche Bazaar Studio
NICHE BAZAAR | RORY | CRYSTAL | DARK GREY SUN - Niche Bazaar Studio
£190.00

NICHE BAZAAR | RORY |晶体|暗灰色的太阳

Niche Bazaar:RORY

材料:醋酸马佐切利

颜色:CRYSTAL

镜头:深灰色太阳

意大利手工制作 

镜片CR39 100%防紫外线/防紫外线

眼睛尺寸:46
桥:21
庙堂长度:145