NICHE BAZAAR | CALLAS |紫桃色|灰色GRAD
当前通过私人快递公司运送的所有包裹,以确保速度,安全性和安全性
NICHE BAZAAR | CALLAS | PURPLE PEACH FADE | GREY GRAD - Niche Bazaar Studio
NICHE BAZAAR | CALLAS | PURPLE PEACH FADE | GREY GRAD - Niche Bazaar Studio
£190.00

NICHE BAZAAR | CALLAS |紫桃色|灰色GRAD

Niche Bazaar:CALLAS

材料:醋酸马佐切利

颜色:紫桃色

镜头:灰度

意大利手工制作 

镜片CR39 100%防紫外线/防紫外线

眼睛大小:54
桥:19
庙堂长度:140