NICHE BAZAAR |蜜蜂|红兵
当前通过私人快递公司运送的所有包裹,以确保速度,安全性和安全性
NICHE BAZAAR | BEE | RED PYTHON - Niche Bazaar Studio
NICHE BAZAAR | BEE | RED PYTHON - Niche Bazaar Studio
£190.00

NICHE BAZAAR |蜜蜂|红兵

Niche Bazaar:BEE

材料:醋酸马佐切利

颜色:红色蟒蛇 

镜头:G15灰色绿色 

意大利手工制作 

镜片CR39 100%防紫外线/防紫外线

眼睛尺寸:51
桥:17
庙堂长度:140