NICHE BAZAAR STUDIO | NB限量版18 |琥珀色的私人生命红
NICHE BAZAAR STUDIO | NB LIMITED EDITION 18 | PRIVATE LIFE RED WITH AMBER STONES - Niche Bazaar Studio
NICHE BAZAAR STUDIO | NB LIMITED EDITION 18 | PRIVATE LIFE RED WITH AMBER STONES - Niche Bazaar Studio
£283.33

NICHE BAZAAR STUDIO | NB限量版18 |琥珀色的私人生命红

Niche Bazaar Studio:私人生活

材料:醋酸马佐切利

颜色:红宝石

镜头:琥珀色

眼睛大小:54
桥:22
庙堂长度:145

意大利手工制作 

镜片CR39 100%防紫外线/防紫外线

(如适用,可加增值税)