NICHE BAZAAR | CHLOE |哈瓦那乌龟与琥珀水晶/金饰
当前通过私人快递公司运送的所有包裹,以确保速度,安全性和安全性
NICHE BAZAAR | CHLOE | HAVANA TORTOISE WITH AMBER CRYSTALS / GOLD STUDS - Niche Bazaar Studio
NICHE BAZAAR | CHLOE | HAVANA TORTOISE WITH AMBER CRYSTALS / GOLD STUDS - Niche Bazaar Studio
£215.00

NICHE BAZAAR | CHLOE |哈瓦那乌龟与琥珀水晶/金饰

Niche Bazaar:CHLOE

材料:醋酸马佐切利

颜色:哈瓦那乌龟配琥珀色水晶/金饰

镜头:DEMO

意大利手工制作 

镜头:演示

眼睛尺寸:50
桥:19
庙堂长度:140