NICHE BAZAAR |大十六进制|粉红水晶
当前通过私人快递公司运送的所有包裹,以确保速度,安全性和安全性
Niche Bazaar | Frankie | Green - Niche Bazaar Studio
Niche Bazaar | Frankie | Green - Niche Bazaar Studio
Niche Bazaar | Frankie | Green - Niche Bazaar Studio
£190.00

NICHE BAZAAR |大十六进制|粉红水晶

利基市场:大十六进制

材料:醋酸马佐切利

颜色:粉红色水晶

镜片:浅粉色

意大利手工制作 

镜片CR39 100%防紫外线/防紫外线

眼睛尺寸:55
桥:17
庙堂长度:140