NICHE BAZAAR |大十六进制|晶体|蓝色黄色
NICHE BAZAAR | BIG HEX | CRYSTAL | BLUE YELLOW GRAD - Niche Bazaar Studio
NICHE BAZAAR | BIG HEX | CRYSTAL | BLUE YELLOW GRAD - Niche Bazaar Studio
£190.00

NICHE BAZAAR |大十六进制|晶体|蓝色黄色

Niche Bazaar:CALLAS

材料:醋酸马佐切利

颜色:CRYSTAL

镜片:蓝色黄色渐变。

意大利手工制作 

镜片CR39 100%防紫外线/防紫外线

眼睛大小:54
桥:19
庙堂长度:140