Masahiro Maruyama | MM- 0043 | No. 3 Navy
当前通过私人快递公司运送的所有包裹,以确保速度,安全性和安全性
MASAHIRO MARUYAMA | MM- 0043 | No. 3 Navy - Niche Bazaar Studio
£331.67

丸山直广| MM- 0043 |第3海军

男女通用 
镜架材质:醋酸纤维 
寺庙材料:醋酸纤维
镜片宽度:48mm 
鼻梁宽度:23mm 
镜腿宽度:145mm 
日本手工制作(福井县樱市)
鼻垫尺寸:大(推荐用于亚洲合身款式)
附件:皮套和清洁布