Masahiro Maruyama | MM- 0025 | No. 6 Purple
当前通过私人快递公司运送的所有包裹,以确保速度,安全性和安全性
MASAHIRO MARUYAMA | MM- 0025 | No. 6 Purple - Niche Bazaar Studio
£331.67

丸山直广| MM- 0025 | 6号紫

男女通用 
镜架材质:醋酸纤维 
寺庙材料:醋酸纤维
镜片宽度:47mm 
鼻梁宽度:23mm 
镜腿宽度:145mm 
日本手工制作(福井县樱市)
鼻垫尺寸:小(建议采用国际合身款式)
附件:皮套和清洁布