Masahiro Maruyama | MM-0024 | No. 2 Havana
当前通过私人快递公司运送的所有包裹,以确保速度,安全性和安全性
MASAHIRO MARUYAMA | MM-0024 | No. 2 Havana - Niche Bazaar Studio
£331.67

MASAHIRO MARUYAMA | MM-0024 |哈瓦那2号

男女通用 
镜架材质:醋酸纤维 
寺庙材料:醋酸纤维
镜片宽度:44mm 
鼻梁宽度:26mm 
镜腿宽度:145mm 
日本手工制作(福井县樱市)
鼻垫尺寸:大(建议使用亚洲款式)*
附件:皮套和清洁布